NRRL.no   Ålesund

LA1Z - Ålesundsgruppen av NRRL

Links


Her vil du finne noen interessante linker som vi ofte bruker (sannsynligvis).

Visit our region : http://www.visitalesund-geiranger.com/en/ 

Forskrift om radioamatørlisens :

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-05-1340

Bruk av Frekvenser :

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-05-1340

ARRL Hjemmeside : http://www.arrl.org/

 

www.permo.no : "Ham Headquarters" , masse fint utstyr, og bruktmarked.

www.la3f.no     : Follogruppen's side, her finner man bruktmarked og diverse andre informasjon om gruppen.

LA1Z APRS status : http://aprs.fi/info/a/LA1Z

Her en video om Amatørhobby:

http://rsgb.org/main/get-started-in-amateur-radio/amateur-radio-a-hobby-for-the-21st-century/

Subtitled version

(flere linker vil bli lagt ut etter hvert her, etter anbefalinger av andre medlemmer)